Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád fotbalového hřiště

4. 10. 2009

 

                                      Provozní  řád

                      fotbalového hřiště TJ Sokol Račice

 

 

1 .Areál fotbalového hřiště je majetkem TJ Sokol Račice.Je určen ke sportovnímu a rekreačnímu využití.

 2. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své a ostatních.

 3.V areálu je zakázáno: - manipulovat s ohněm

                                      - ničit zařízení areálu

                                     - provozovat aktivity ohrožující

                                       bezpečnost a zdraví uživatelů

                                    - znečišťovat prostory areálu,

                                    -  vstupovat do areálu se psy

                                     odhazovat odpadky – skleněné

                                     lahve atd.

                                     - vstupovat se psy do areálu

 4.Pokud uživatel poškodí zařízení, je povinen toto okamžitě nahlásit kterémukoliv členovi výboru TJ Sokol Račice.Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši nahradit.

 5.TJ Sokol Račice neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu, ani za případné újmy na zdraví.

 

 Tento provozní řád fotbalového hřiště byl schválen výborem TJ Sokol Račice dne 24.4.2009 a nabývá účinnosti dne 25.4.2009.

 

            Jiří Kouřil

             starosta

           TJ Sokol Račice

 

          Petr Formánek                                                

          místostarosta                                                            

         TJ Sokol Račice                                                    

 

         Hana Březovská

              jednatelka

         TJ Sokol Račice